ปัญหาเพศสัมพันธ์

ปัญหาเพศสัมพนธ์ในเพศชาย
การหลั่งอสุจิ
หลั่งเร็วเกินไป ถึงระยะ Orgasm และมีการหลั่งอสุจิก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือในขณะที่เพิ่งเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศได้ไม่นานแบบหนังxx
หลั่งช้าเกินไป ถึงระยะ Orgasm และมีการหลั่งอสุจิช้ามากในขณะมีเพศสัมพันธ์
หลั่งน้ำอสุจิย้อนทาง ถึงระยะ Orgasm และมีการหลั่งอสุจิ แต่น้ำอสุจิไม่ได้ถูกขับออกมาอย่างที่ควรจะเป็น แต่กลับไหลย้อนเข้าไปตามท่อปัสสาวะภายในองคชาตและเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะ พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นปลายประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวาน
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
เป็นภาวะที่ผู้ชายไม่สามารถมีองคชาตที่แข็งตัวพร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์แบบหนังxx ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื้อรัง จนสร้างความไม่สบายใจและขาดความมั่นใจแก่ผู้ที่เป็น อาจเกิดจากสาเหตุปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจ หรืออาจเกิดจากการเจ็บป่วยทางร่างกายที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ
ไม่มีความต้องการทางเพศ
ผู้ชายบางคนอาจประสบกับปัญหาขาดอารมณ์ทางเพศ ไม่สนใจเรื่องเพศ ไม่ดูหนังxx ไม่มีความต้องการทางเพศ หรือมีความต้องการทางเพศลดน้อยลง ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยเช่นกัน และเป็นผลให้มีกิจกรรมทางเพศลดน้อยลง หรือไม่มีกิจกรรมทางเพศเลย ซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครอง หรือสร้างความไม่สบายใจต่อตนเอง
สาเหตุของปัญหาเพศสัมพันธ์ในเพศชาย
สาเหตุทางร่างกาย อาจป่วยด้วยโรคหรืออาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่ออารมณ์และสมรรถภาพทางเพศ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติทางระบบประสาท โรคไตหรือโรคตับที่เรื้อรัง เสพติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด และความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย เป็นต้น
สาเหตุทางจิตใจ เช่น มีความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ ความเครียดจากการทำงาน ความรู้สึกผิด ภาวะซึมเศร้า ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความกังวลเกี่ยวกับบทบาททางเพศ เพราะแนวหนังxx ที่แปลกๆ หรือความฝังใจในอดีตเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในเพศหญิง
ความผิดปกติทางเพศในเพศหญิงมักเป็นภาวะที่ผู้หญิงไม่สามารถไปถึงจุด Orgasm ได้ หรือไม่พึง พอใจในระยะ Orgasm จนอาจเกิดความไม่สบายใจ และอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ครอง
โดยอาการที่พบ ได้แก่
ไม่สามารถไปถึงจุด Orgasm ได้
ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุด Orgasm
มี Orgasm ที่ไม่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อาจมีสาเหตุมาจาก
มีประวัติเคยถูกทารุณกรรมทางเพศ หรือเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมทางเพศ เสพติดหนังxx ไม่ชอบทำซะเอง
เบื่อหน่ายในความสัมพันธ์กับคู่ครอง
มีความเครียด ความเหนื่อยล้า หรือมีภาวะซึมเศร้า
ขาดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและกระบวนการทางเพศ
มีความคิดแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ หรือเคยมีประสบการณ์และการเรียนรู้ในแง่ลบ ไม่ชอบหนังxx เกี่ยวกับเรื่องเพศ
มีความอายหรือความอึดอัดใจที่จะตอบสนองหรือทำกิจกรรมทางเพศให้พึงพอใจที่สุด
มีปัญหาสุขภาพ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ช่องคลอดแห้ง ใช้ยารักษาที่ อาจมีผลต่อสภาพอารมณ์และความต้องการทางเพศ ระบบประสาทบริเวณอุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหาย หรือมีการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่น ๆ ที่กระทบต่อความต้องการและสมรรถภาพทางเพศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.